English English Deutsch Deutsch Español Español Français Français Italiano Italiano Polski Polski
Sprzętowy keylogger - KeyGrabber Pico

KeyGrabber Pico

Mały, sprytny i szybki

KeyGrabber Pico to miniaturowy keylogger sprzętowy USB, mierzący zaledwie 20 mm w długości. Ten rejestrator klawiszy posiada do 8 gigabajtów pamięci, zorganizowanych w zaawansowany system plików typu Flash FAT. Całkowicie niewykrywalny dla systemu operacyjnego, nie wymaga oprogramowania ani sterowników. Obsługuje układy klawiatur narodowych.

Własności

KeyGrabber Pico

Product family overview

  KeyGrabber Pico 16MB KeyGrabber Pico 8GB
Wbudowana pamięć 16 MB
(industrial grade)
8 GB
(industrial grade)
Capacity 16,000,000 naciśnięć klawiszy
(ponad 8,000 stron tekstu)
8,000,000,000 naciśnięć klawiszy
(ponad 4,000,000 stron tekstu)
Tryb USB pendrive Yes Yes
Dimensions 20 mm x 18 mm x 12 mm
(0.8" x 0.7" x 0.5")
Pricing and availability
KeyGrabber Pico 16MB
$39.99 / €34.99
KeyGrabber Pico 16MB
Stock level: Available
KeyGrabber Pico 8GB
$59.99 / €52.99
KeyGrabber Pico 8GB
Stock level: Available

Aplikacje

Dowiedz się więcej

For more information visit the following links:

Własności

Keylogger lineup

Size

Size is an unquestionable advantage in surveillance, security, and forensic applications of hardware keyloggers. And with 0.8" (20 mm) in length, the KeyGrabber Pico is one of the smallest hardware keyloggers available on the market!

KeyGrabber Pico - Easy access

Tryb przechwytywania

Instalacja keyloggera sprzętowego USB w trybie przechwytywania jest szybka i łatwa. Wystarczy podłączyć go pomiędzy klawiaturę USB a port USB. Nie jest wymagana instalacja żadnego oprogramowania ani sterowników. Keylogger sprzętowy USB automatycznie rozpocznie przechwytywanie i zapis wszystkich danych wpisywanych z klawiatury do wewnętrznego dysku typu Flash.

Tryb pobierania (Tryb Pendrive)

Po zakończeniu zapisywania danych w trybie przechwytywania, dane te można odtworzyć na dowolnym innym komputerze wyposażonym w port USB, poprzez przełączenie keyloggera w tryb Pendrive. Keylogger sprzętowy USB powinien zostać podłączony do komputera w analogiczny sposób, jak podczas trybu przechwytywania.
Sprzętowy keylogger USB - tryb Pendrive (1)

Sprzętowy keylogger USB - tryb Pendrive (2) Każde urządzenie reaguje na kombinację trzech klawiszy (domyślnie K, B, S). Jednoczesne naciśnięcie kombinacji tych klawiszy spowoduje przełączenie keyloggera w tryb Pendrive. Keylogger automatycznie zgłosi się jako dysk przenośny typu Pendrive.

Na dysku Pendrvie znajdować się będzie plik LOG.TXT zawierający wszystkie przechwycone z klawiatury dane. Dane te sformatowane są w ten sam sposób, w jaki ukazałyby się na ekranie, ze znakami specjalnymi znajdującymi się w nawiasach ([Ent], [Esc], [Del] itd.). Plik LOG.TXT można przeglądać i przeszukiwać za pomocą dowolnego edytora tekstowego, jak Notatnik lub MS Word. Sprzętowy keylogger USB - tryb Pendrive (3)

Compatibility

The KeyGrabber family is compatible with all types of USB keyboards and barcode readers. Just connect the keylogger in-line with the keyboard, and all keystroke data will be recorded. The keylogger is 100% stealthy and does not pop-up as a system device.
AirDrive Keylogger - Compatibility

Opcje konfiguracyjne

Keylogger sprzętowy USB może być skonfigurowany przez plik CONFIG.TXT, umieszczony w głównym folderze dysku Pendrive. Użyj dowolnego edytora tekstowego do przygotowania pliku konfiguracyjnego, zawierającego następujący tekst:

Password=KBS
LogSpecialKeys=Medium
DisableLogging=No

Skopiuj ten plik do głównego folderu w trybie Pendrive. Konfiguracja zostanie automatycznie załadowana przy najbliższej inicjalizacji trybu przechwytywania.
Sprzętowy keylogger USB - konfiguracja

Układy klawiatur narodowych

Możliwe jest uaktywnienie układu klawiatury dla klawiatur narodowych, takich jak niemiecka, hiszpańska, francuska, włoska, polska itd. Pozwoli to na poprawne logowanie znaków narodowych (również tych z klawiszem Alt Gr), takich jak ö, ß, ó itd. Następujący przykład przedstawia korzyści wynikające z zastosowania niemieckiego układu klawiatury.

Tekst z układem klawiatury narodowejTekst bez układu klawiatury narodowej
Keylogger (PS/2 & USB)Kezlogger )PS-2 / USB=

W celu uaktywnienia układu klawiatury narodowej, odpowiedni plik o nazwie LAYOUT.USB powinien zostać umieszczony w głównym folderze wewnętrznej pamięci Flash keyloggera. Plik ten musi zostać skopiowany w trybie Pendrive (nie ma dostępu do wewnętrznej pamięci Flash w trybie przechwytywania). Pliki układów klawiatur narodowych są dostępne na płycie CD-ROM dołączonej do produktu oraz w dziale download. Główny folder dysku Flash powinien zawierać plik LAYOUT.USB oraz standardowy plik logu LOG.TXT.

Układy klawiatur narodowych

Dowiedz się więcej

For more information visit the following links:

Videos

KeyGrabber USB - Installation

KeyGrabber USB - Quick installation

How AirDrive and KeyGrabber USB keyloggers are made