English English Deutsch Deutsch Español Español Français Français Italiano Italiano Polski Polski

Sprzętowy keylogger USB - porównanie - AirDrive

  AirDrive Forensic Keylogger AirDrive Forensic Keylogger Cable AirDrive Forensic Keylogger Module AirDrive Keylogger
  Standard Pro Standard Pro Standard Pro Standard Pro Max
Wbudowana pamięć 16 MB 16 MB 16 MB 16 MB 16 MB 16 MB 16 MB 16 MB 8 GB
Wi-Fi Access Point Tryb <b>USB pendrive</b> Tryb <b>USB pendrive</b> Tryb <b>USB pendrive</b> Tryb <b>USB pendrive</b> Tryb <b>USB pendrive</b> Tryb <b>USB pendrive</b> Tryb <b>USB pendrive</b> Tryb <b>USB pendrive</b> Tryb <b>USB pendrive</b>
Wi-Fi Device - Tryb <b>USB pendrive</b> - Tryb <b>USB pendrive</b> - Tryb <b>USB pendrive</b> - Tryb <b>USB pendrive</b> Tryb <b>USB pendrive</b>
Rejestracja czasu i daty - Tryb <b>USB pendrive</b>
NTP
- Tryb <b>USB pendrive</b>
NTP
- Tryb <b>USB pendrive</b>
NTP
- Tryb <b>USB pendrive</b>
NTP
Tryb <b>USB pendrive</b>
NTP
Raportowanie przez E-mail - Tryb <b>USB pendrive</b> - Tryb <b>USB pendrive</b> - Tryb <b>USB pendrive</b> - Tryb <b>USB pendrive</b> Tryb <b>USB pendrive</b>
Live data streaming - Tryb <b>USB pendrive</b> - Tryb <b>USB pendrive</b> - Tryb <b>USB pendrive</b> - Tryb <b>USB pendrive</b> Tryb <b>USB pendrive</b>
Tryb USB pendrive - - - - - - - - Tryb <b>USB pendrive</b>
Dimensions 10 mm (0.4")
x
17 mm (0.7")
x
11 mm (0.4")
AirDrive Forensic Keylogger
50 cm (20")
USB cable
AirDrive Forensic Keylogger Cable
12 mm (0.5")
x
12 mm (0.5")
AirDrive Forensic Keylogger Module
20 mm (0.8")
x
18 mm (0.7")
x
12 mm (0.5")
AirDrive Keylogger
38 mm (1.5")
x
20 mm (0.8")
x
12 mm (0.5")
AirDrive Keylogger Max


Sprzętowy keylogger USB - porównanie - KeyGrabber

  KeyGrabber Pico KeyGrabber
  USB 16MB USB 8GB USB 16MB USB 8GB USB MCP 8GB Time- Keeper Time- Keeper MCP
Wbudowana pamięć 16 MB 8 GB 16 MB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB
Rejestracja czasu i daty - - - - - Tryb <b>USB pendrive</b>
Sprzętowy
Tryb <b>USB pendrive</b>
Sprzętowy
Tryb USB pendrive Tryb <b>USB pendrive</b> Tryb <b>USB pendrive</b> Tryb <b>USB pendrive</b> Tryb <b>USB pendrive</b> Tryb <b>USB pendrive</b> Tryb <b>USB pendrive</b> Tryb <b>USB pendrive</b>
Mac Compatibility Pack (MCP) - - - - Tryb <b>USB pendrive</b> - Tryb <b>USB pendrive</b>
Dimensions 20 mm (0.8")
x
18 mm (0.7")
x
12 mm (0.5")
KeyGrabber Pico
37mm (1.5")
x
20mm (0.8")
x
12mm (0.5")
KeyGrabber USB