English English Deutsch Deutsch Español Español Français Français Italiano Italiano Polski Polski

KeyGrabber PS/2

Nieograniczona pamięć, nieskończone opcje

Najbardziej zaawansowany keylogger sprzętowy PS/2 dostępny na rynku, z wewnętrzną pamięcią typu Flash do 8 gigabajtów! Ten sprzętowy keylogger PS/2 posiada funkcję menu tekstowego z dziesiątkami opcji do analizowania przechwyconych danych. Dodatkowo, dołączamy gratis Akcelerator Pobierania USB umożliwiający super szybkie załadowanie całego logu. Rejestrator ten jest całkowicie niewykrywalny dla systemu operacyjnego, nie wymaga też oprogramowania ani sterowników. Obsługuje układy klawiatur narodowych.

Akcelerator Pobierania USB
Akcelerator Pobierania USB
(dołączony do keyloggera)

Pobierz cały log w parę sekund!


Sprzętowy keylogger - KeyGrabber PS/2
Kliknij aby powiększyć obraz!

Własności

Aplikacje

Ceny i wersje

WersjaRozmiar pamięci
16 MB
(128 Mbit)
> 16,000,000 naciśnięć klawiszy
(ponad 8,000 stron tekstu)
8 GB
(64 Gbit)
> 8,000,000,000 naciśnięć klawiszy
(ponad 4,000,000 stron tekstu)

Prosimy o kontakt z zapytaniami i zamówieniami na KeyGrabber PS/2. Dziękujemy.

Tryb przechwytywania

Instalacja sprzętowego keyloggera PS/2 w trybie przechwytywania jest szybka i prosta. Wystarczy podłączyć go pomiędzy klawiaturę PS/2 oraz port klawiatury PS/2. Nie są wymagane żadne sterowniki ani oprogramowanie. Keylogger sprzętowy PS/2 automatycznie zacznie przychwytywać i zapisywać wszystkie dane napisane na klawiaturze do wewnętrznego dysku typu Flash.

Sprzętowy keylogger - instalacja

Odłącz klawiaturę PS/2 od portu PS/2.


Sprzętowy keylogger - instalacja

Podłącz keylogger sprzętowy PS/2 pomiędzy klawiaturę a port PS/2.


Tryb pobierania (Menu tekstowe)

Po zakończeniu przechwytywania danych, można je odtworzyć na dowolnym innym komputerze przez wyzwolenie menu tekstowego. Keylogger sprzętowy PS/2 powinien być podłączony w analogiczny sposób, jak podczas trybu przechwytywania.

Sprzętowy keylogger - Tryb pobierania (1)

Otwórz dowolny edytor tekstowy, jak Notatnik lub MS Word.


Sprzętowy keylogger - Tryb pobierania (2)

Każde urządzenie reaguje na kombinację trzech klawiszy (domyślnie K, B, D).
Jednoczesne naciśnięcie kombinacji tych klawiszy spowoduje wyświetlenie menu tekstowego.


Sprzętowy keylogger - Tryb pobierania (3)

Użyj klawiszy cyfr do nawigacji po menu. Dla przykładu, naciśnięcie '1' rozpocznie przeglądanie pamięci.


Sprzętowy keylogger - Tryb pobierania (4)

Menu tekstowe oferuje całą gamę opcji przeglądania, przeszukiwania oraz konfiguracji. Przykłady użycia menu tekstowego są pokazane poniżej.

Sprzętowy keylogger - Net Detektyw

Net Detektyw
Sprzętowy keylogger - Wyszukiwanie fraz

Wyszukiwanie fraz
Sprzętowy keylogger - Filtrowanie klawiszy

Filtrowanie klawiszy
Sprzętowy keylogger - Licznik rozłączeń

Licznik rozłączeń


Więcej szczegółów jest dostępnych tutaj: KeyGrabber PS/2 Przewodnik Użytkownika.

Szybkie pobieranie - używanie Akceleratora Pobierania USB

Dostarczony Akcelerator Pobierania USB zapewnia alternatywną dla menu tekstowego metodę pobierania danych. Akcelerator Pobierania USB pozwala na super szybkie pobranie całego pliku logu przez USB.

Sprzętowy keylogger - Akcelerator Pobierania USB

Podłącz keylogger sprzętowy PS/2 do dowolnego portu USB, używając dostarczonego Akceleratora Pobierania USB.


Sprzętowy keylogger - Akcelerator Pobierania USB

Logger automatycznie zgłosi się w trybie Pendrive.


Sprzętowy keylogger - Akcelerator Pobierania USB


Dysk w trybie Pendrive będzie zawierał plik LOG.TXT zawierający log tekstowy wszystkich danych zapisanych w trybie przechwytywania. Skopiowanie tego pliku na twardy dysk trwa zaledwie parę sekund. Plik LOG.TXT może być później analizowany i przeszukiwany przez dowolny edytor tekstowy, jak Notatnik.


Więcej szczegółów jest dostępnych tutaj: KeyGrabber PS/2 Przewodnik Użytkownika.


Układy klawiatur narodowych

Możliwe jest uaktywnienie układu klawiatury dla klawiatur narodowych, takich jak niemiecka, hiszpańska, francuska, włoska, polska itd. Pozwoli to na poprawne logowanie znaków narodowych (również tych z klawiszem Alt Gr), takich jak ö, ß, ó itd. Następujący przykład przedstawia korzyści wynikające z zastosowania niemieckiego układu klawiatury.

Tekst z układem klawiatury narodowejTekst bez układu klawiatury narodowej
Keylogger (PS/2 & USB)Kezlogger )PS-2 / USB=

W celu uaktywnienia układu klawiatury narodowej, odpowiedni plik o nazwie LAYOUT.USB powinien zostać umieszczony w głównym folderze wewnętrznej pamięci Flash keyloggera. Plik ten musi zostać skopiowany w trybie Pendrive (nie ma dostępu do wewnętrznej pamięci Flash w trybie przechwytywania). Pliki układów klawiatur narodowych są dostępne na płycie CD-ROM dołączonej do produktu oraz w dziale download. Główny folder dysku Flash powinien zawierać plik LAYOUT.USB oraz standardowy plik logu LOG.TXT.

Układy klawiatur narodowych

W celu uaktywnienia układu klawiatury narodowej, usuń bezpiecznie dysk Flash. Podczas inicjalizacji trybu przechwytywania, plik układu klawiatury narodowej zostanie załadowany automatycznie.


Więcej szczegółów jest dostępnych tutaj: KeyGrabber PS/2 Przewodnik Użytkownika.