English English Deutsch Deutsch Español Español Français Français Italiano Italiano Português Português Polski Polski Русский Русский
Sprzętowy keylogger - KeyGrabber USB

KeyGrabber USB

Mały, sprytny i szybki

Ten rejestrator klawiszy posiada do 8 gigabajtów pamięci, zorganizowanych w zaawansowany system plików typu Flash FAT. Całkowicie niewykrywalny dla systemu operacyjnego, nie wymaga oprogramowania ani sterowników. Obsługuje układy klawiatur narodowych.

Własności

Klawiatura USB z wbudowanym hubem

Aplikacje

Ceny i wersje

WersjaRozmiar pamięciCena
16 MB
(128 Mbit)
> 16,000,000 naciśnięć klawiszy
(ponad 8,000 stron tekstu)
KeyGrabber USB 16MB
$43.99 / €38.99
KeyGrabber USB 16MB
Stock Europe (DE, PL): Available
Stock U.S. (Illinois): Available

8 GB
(64 Gbit)
> 8,000,000,000 naciśnięć klawiszy
(ponad 4,000,000 stron tekstu)
KeyGrabber USB 8GB
$63.99 / €55.99
KeyGrabber USB 8GB
Stock Europe (DE, PL): Available
Stock U.S. (Illinois): Available


Sprawdź ofertę B2B oraz ofertę hurtową.

Tryb przechwytywania

Instalacja keyloggera sprzętowego USB w trybie przechwytywania jest szybka i łatwa. Wystarczy podłączyć go pomiędzy klawiaturę USB a port USB. Nie jest wymagana instalacja żadnego oprogramowania ani sterowników. Keylogger sprzętowy USB automatycznie rozpocznie przechwytywanie i zapis wszystkich danych wpisywanych z klawiatury do wewnętrznego dysku typu Flash.


Sprzętowy keylogger - instalacja (1)

Rozłącz klawiaturę USB od portu USB przy komputerze lub hubie. Można to zrobić nawet przy włączonym i działającym komputerze.


Sprzętowy keylogger - instalacja (2)

Podłącz keylogger sprzętowy USB pomiędzy klawiaturę USB i port USB. Przychwytywanie klawiszy rozpocznie się automatycznie.

Tryb pobierania (Tryb Pendrive)

Po zakończeniu zapisywania danych w trybie przechwytywania, dane te można odtworzyć na dowolnym innym komputerze wyposażonym w port USB, poprzez przełączenie keyloggera w tryb Pendrive. Keylogger sprzętowy USB powinien zostać podłączony do komputera w analogiczny sposób, jak podczas trybu przechwytywania.

Sprzętowy keylogger USB - tryb Pendrive (1)

Każde urządzenie reaguje na kombinację trzech klawiszy (domyślnie K, B, S).
Jednoczesne naciśnięcie kombinacji tych klawiszy spowoduje przełączenie keyloggera w tryb Pendrive. Keylogger automatycznie zgłosi się jako dysk przenośny typu Pendrive.

Sprzętowy keylogger USB - tryb Pendrive (2)

Na dysku Pendrvie znajdować się będzie plik LOG.TXT zawierający wszystkie przechwycone z klawiatury dane. Dane te sformatowane są w ten sam sposób, w jaki ukazałyby się na ekranie, ze znakami specjalnymi znajdującymi się w nawiasach ([Ent], [Esc], [Del] itd.). Plik LOG.TXT można przeglądać i przeszukiwać za pomocą dowolnego edytora tekstowego, jak Notatnik lub MS Word.

Sprzętowy keylogger USB - tryb Pendrive (3)

Więcej szczegółów jest dostępnych tutaj: KeyGrabber USB - Przewodnik Użytkownika.

Opcje konfiguracyjne

Keylogger sprzętowy USB może być skonfigurowany przez plik CONFIG.TXT, umieszczony w głównym folderze dysku Pendrive. Użyj dowolnego edytora tekstowego do przygotowania pliku konfiguracyjnego, zawierającego następujący tekst:

Password=KBS
LogSpecialKeys=Medium
DisableLogging=No

Skopiuj ten plik do głównego folderu w trybie Pendrive. Konfiguracja zostanie automatycznie załadowana przy najbliższej inicjalizacji trybu przechwytywania.

Sprzętowy keylogger USB - konfiguracja

Password ustawia 3-klawiszową kombinacje przełączającą w tryb Pendrive. Każda kombinacja jest dozwolona (kolejność nie ma znaczenia). Domyślna kombinacja to KBS.

LogSpecialKeys ustawia poziom przechwytywania klawiszy specjalnych, takich jak Enter, Escape, F1...F12 itd. Klawisze specjalne są zapisywane w nawiasach, np. [Ent]. Dozwolone wartości to None (logowany jest tylko tekst), Medium (logowany jest tekst oraz podstawowe klawisze funkcyjne) oraz Full (logowany jest tekst oraz wszystkie klawisze specjalne). Wartość domyślna to Medium.

DisableLogging pozwala wyłączyć zapisywanie przechwyconych danych, jednak nie wpływa na przełączanie trybów. Dozwolone wartości to Yes (logowanie wyłączone) oraz No (logowanie włączone). Domyślna wartość to No.

Więcej szczegółów jest dostępnych tutaj: KeyGrabber USB Przewodnik Użytkownika.

Układy klawiatur narodowych

Możliwe jest uaktywnienie układu klawiatury dla klawiatur narodowych, takich jak niemiecka, hiszpańska, francuska, włoska, polska itd. Pozwoli to na poprawne logowanie znaków narodowych (również tych z klawiszem Alt Gr), takich jak ö, ß, ó itd. Następujący przykład przedstawia korzyści wynikające z zastosowania niemieckiego układu klawiatury.

Tekst z układem klawiatury narodowejTekst bez układu klawiatury narodowej
Keylogger (PS/2 & USB)Kezlogger )PS-2 / USB=

W celu uaktywnienia układu klawiatury narodowej, odpowiedni plik o nazwie LAYOUT.USB powinien zostać umieszczony w głównym folderze wewnętrznej pamięci Flash keyloggera. Plik ten musi zostać skopiowany w trybie Pendrive (nie ma dostępu do wewnętrznej pamięci Flash w trybie przechwytywania). Pliki układów klawiatur narodowych są dostępne na płycie CD-ROM dołączonej do produktu oraz w dziale download. Główny folder dysku Flash powinien zawierać plik LAYOUT.USB oraz standardowy plik logu LOG.TXT.

Układy klawiatur narodowych

W celu uaktywnienia układu klawiatury narodowej, usuń bezpiecznie dysk Flash. Podczas inicjalizacji trybu przechwytywania, plik układu klawiatury narodowej zostanie załadowany automatycznie.


Więcej szczegółów jest dostępnych tutaj: KeyGrabber USB Przewodnik Użytkownika.

Videos

KeyGrabber - USB Keylogger Installation

KeyGrabber - Hardware Keylogger Installation on Apple Mac

KeyGrabber - MCP USB Keylogger with Apple Mac

KeyGrabber - USB Keylogger Demo

How AirDrive and KeyGrabber USB keyloggers are made