Pełna integracja

Osadzanie KeyGrabber Module wewnątrz klawiatury USB lub PS/2 jest procesem jednorazowym i musi być dokonane przez użytkownika. Dane wpisywane na klawiaturze będą przechwycone przez moduł, kiedykolwiek klawiatura będzie miała włączone zasilanie. Ta sama klawiatura musi zostać później użyta do pobierania danych. Poniżej zawarto krótką instrukcję instalacji, jednak prosimy o przeczytanie Przewodnika Użytkownika w celu uzyskania dokładniejszych informacji.

W obowiązkach użytkownika leży poprawne podłączenie i instalacja KeyGrabber Module.

Firma Keelog nie ponosi żadnej odpowiedzialności tytułu następujących zdarzeń:

  • zniszczenie KeyGrabber Module, klawiatury lub komputera wskutek niewłaściwej instalacji lub użytkowania
  • utraty gwarancji na klawiaturę lub komputer
  • jakichkolwiek innych zniszczeń bądź obrażeń poniesionych powstałych wskutek nieprzestrzegania instrukcji instalacji
  • niepowodzenia instalacji przez użytkownika

Prosimy o zwrócenie uwagi, że poniższa instrukcja jest tylko przykładem. Rozmieszczenie przestrzenne komponentów i przewodów wewnątrz klawiatury może się różnić w zależności od producenta klawiatury. W szczególności prosimy o upewnienie się, iż wewnątrz obudowy klawiatury jest wystarczająca ilość miejsca niezbędna do przeprowadzenia instalacji KeyGrabber Module.

KeyGrabber Module

Schemat blokowy

KeyGrabber Module musi zostać umieszczony pomiędzy kontrolerem klawiatury (wewnątrz klawiatury) oraz przewodem klawiatury. Wymaga to przecięcia czterech głównych przewodów kabla PS/2 (VCC, GND, CLK, DATA) lub kabla USB (VCC, GND, D+, D-) oraz podłączenia ich do modułu z obu stron. Niektóre klawiatury posiadają dodatkowe nieużywane przewody (NC) oraz ekran, które to powinny pozostać nienaruszone.

Przed instalacją

Sprzętowy keylogger - Przed instalacją

Po instalacji

Sprzętowy keylogger - Po instalacji

Przygotowanie do instalacji

Elementy dostarczone razem z KeyGrabber Module:

  • 1x płytka z obwodem elektronicznym
  • 2x 4-pinowe złącze 2.5 mm
Sprzętowy keylogger - podzespoły

Niezbędne narzędzia (nie występują w komplecie):

  • miernik zwarć lub omomierz(obecny w większości multimetrów)
  • kombinerki lub zaciskacz konektorów
  • klej lub żywica
  • śrubokręt
Sprzętowy keylogger - podzespoły

Standardowa klawiatura PS/2 oraz USB jest połączona z komputerem przy użyciu 2 linii zasilających oraz 2 linii danych. KeyGrabber Module musi zostać wpięty w te linie pomiędzy komputer a klawiaturę. W pewnych przypadkach obecne są również dwie dodatkowe nieużywane linie oraz ekran, o które nie trzeba się martwić.

Klawiatura PS/2

Sygnał Opis Złącze PS/2 Komentarz
VCC Zasilanie +5V 4 muszą zostać podłączone do modułu
GND Masa zasilania 3
CLK Zegar 5
DATA Dane 1
NC Nieużywane linie 2, 6 nie używane przez moduł, jeśli występują, zostawić w oryginalnym stanie
SHLD Ekran -

Klawiatura USB

Sygnał Opis Złącze USB Komentarz
VCC Zasilanie +5V 1 muszą zostać podłączone do modułu
D- Dane 2
D+ Dane 3
GND Masa zasilania 4
SHLD Ekran - nie używane przez moduł, jeśli występują, zostawić w oryginalnym stanie

Rozpoznaj klawiaturę

Odłącz klawiaturę od komputera, rozkręć obudowę i otwórz ją. Kabel klawiatury powinien być podłączony do kontrolera klawiatury.

Kontroler klawiatury oraz kabel

Pierwszą czynnością jest identyfikacja złącza przy kontrolerze klawiatury. Użyj miernika zwarć lub omomierza do zbadania, które przewody są podłączone do pinów przy wtyczce PS/2 lub USB. Przykład jest pokazany na poniższym zdjęciu. Należy zauważyć, że tylko piny przy wtyczce PS/2 lub USB są znane. Przewody wewnątrz klawiatury są nieznane i muszą zostać zidentyfikowane przez miernik zwarć.

Rozkład pinów kontrolera klawiatury

Zanotuj konfigurację kabla, identyfikując przewody po ich kolorach. Można zignorować linie NC oraz ekran. Tylko cztery główne sygnały są istotne.

Przygotuj złącza

Znajdź odpowiednie miejsce wewnątrz klawiatury na montaż KeyGrabber Module. Następnie, przetnij cztery główne przewody sygnałowe w sposób umożliwiający podłączenie modułu z obu stron. Być może będzie niezbędne ściągnięcie izolacji z fragmentu kabla, jak pokazano na poniższym rysunku. Jeśli występują linie NC oraz ekran, nie ma potrzeby ich przecinać.

Przetnij przewody na kablu

Przygotuj zakończenia przewodów. Zaciśnij dostarczone złącza konektorowe wokół zakończeń przewodów przy pomocy kombinerek lub zaciskarki.

Przygotuj zakończenia przewodów

Na końcu złóż czarny konektor, wkładając złącza do obudowy konektora. Układ złączy w konektorze musi odpowiadać rozkładowi modułu po obu stronach. Przykład dla KeyGrabber Module jest pokazany na poniższym zdjęciu.

KeyGrabber USB Module

⇐ Komputer      KeyGrabber USB Module      Klawiatura ⇒

KeyGrabber PS/2 Module

⇐ Komputer      KeyGrabber PS/2 Module      Klawiatura ⇒

Podłącz moduł

Zmontuj konektory

Sprawdź ponownie, czy złącza w konektorze odpowiadają złączom po stronie kabla oraz kontrolera klawiatury. Upewnij się, że nie zostały pomylone konektory (KeyGrabber Module jest obrócony lub do góry nogami). Należy sprawdzić połączenia ponownie przy pomocy miernika zwarć lub omomierza. Jeśli złącza są przygotowane nieprawidłowo, klawiatura, KeyGrabber Module oraz komputer mogą zostać uszkodzone! Jeśli jesteś pewny, ze wszystko jest prawidłowo przygotowane, podłącz KeyGrabber Module do obu konektorów. Pamiętaj o przyłączeniu strony PC do kabla klawiatury, zaś strony klawiatury do kontrolera klawiatury. W przypadku niejasności, należy sprawdzić zgodność z Przewodnikiem Użytkownika.

Zamontuj moduł w klawiaturze

Na końcu ulokuj KeyGrabber Module na swoim miejscu. Dobrym pomysłem jest przyklejenie modułu oraz kabli do obudowy klawiatury. Po przyklejeniu modułu, złóż ponownie klawiaturę. Dobrym pomysłem jest ponowne sprawdzenie złączy GND oraz VCC na wtyczce PS/2 lub USB po złożeniu klawiatury. Jeśli występuje zwarcie, wszystkie połączenia muszę być ponownie zweryfikowane!

Zamontuj moduł oraz kable

Ważna uwaga: this product has become obsolete and is no longer in sales.

The following products are currently sold successors:
AirDrive Forensic Keylogger Module, KeyGrabber Forensic Keylogger Module

Please contact us in case of questions.