Czym jest poruszacz myszki (mouse jiggler)?

AirDrive Mouse Jiggler to kompaktowe i dyskretne urządzenie USB zapobiegające aktywacji wygaszacza ekranu oraz komputera przechodzącego w stan uśpienia. Działa na zasadzie symulowania poruszania myszki USB i generuje niewidoczny ruch myszką co minutę. Działa bez konieczności konfiguracji, nie wymaga oprogramowania, kompatybilność ze wszystkimi systemami operacyjnymi oraz USB 3.0.

AirDrive Keyboard and Mouse Jiggler to kompaktowe i dyskretne urządzenie wielofunkcyjne USB, zdolne działać jako mysz i klawiatura USB równocześnie. Posiada 3 różne tryby poruszania myszką (mouse jiggler), zapobiegające wyzwoleniu wygaszacza ekranu i przechodzeniu komputera w stan uśpienia. Posiada również 3 tryby służące rozrywce i robieniu kawałów przez symulowanie losowych naciśnięć klawiszy oraz losowych ruchów myszką. Działa bez konieczności konfiguracji, nie wymaga oprogramowania, kompatybilność ze wszystkimi systemami operacyjnymi oraz USB 3.0. Programowalny prez pojedynczy przycisk oraz wielokolorową diodę LED.

AirDrive Mouse Jiggler

Własności

 • Zapobiega aktywacji wygaszacza ekranu oraz przejściu w stan uśpienia
 • Zapobiega zdarzeniom związanym z brakiem aktywności, takich jak ekran logowania lub ikona bezczynności Skype
 • Utrzymuje komputer w stanie aktywności
 • Kompaktowy i dyskretny, 19 mm długości
 • Nie wymaga oprogramowania ani sterowników, kompatybilny z systemami Windows, Linux i Mac
 • Kompatybilny z USB 3.0
AirDrive Mouse Jiggler:
 • Symuluje mysz USB
 • Nie wpływa na funkcjonowanie myszy i innych urządzeń USB

AirDrive Mouse Jiggler

AirDrive Keyboard and Mouse Jiggler:

 • Symuluje mysz i klawiaturę USB jednocześnie
 • Nie wpływa na funkcjonowanie myszy i klawiatury oraz innych urządzeń USB
 • Programowalny przez pojedynczy przycisk oraz wielokolorową diodę LED
 • Trzy tryby poruszacza myszy (jiggler) oraz trzy tryby dla rozrywki i kawałów (prank)
 • W trybie rozrywki (prank) generuje irytujące ruchy kursorem oraz losowe naciśnięcia klawiszy
 • Programowalna częstotliwość ruchów myszą oraz naciśnięć klawiszy

AirDrive Keyboard and Mouse Jiggler

Przegląd produktów

  Mouse Jiggler Keyboard and Mouse Jiggler
Tryb myszy
Zapobieganie wygaszacza ekranu, bezczynności, uśpienia
Tryb kompozytowy mysz i klawiatura -
Programowalność -
Wielokolorowa dioda LED -
Przycisk -
Tryb rozrywki (prank) -
Wymiary 20mm x 14mm x 6mm
(0.8" x 0.5" x 0.2")
20mm x 14mm x 6mm
(0.8" x 0.5" x 0.2")
Ceny i dostępność